Projecte 3r Esquerra

3r Esquerra

El projecte «3r Esquerra» s’inicia a CoEspai l’any 2014 amb la intenció d’obrir nous espais de difusió, formació i exposició de les pràctiques artístiques i dinamitzar l’oferta cultural a Girona. Durant aquests anys hem desenvolupat diferents projectes culturals: un cicle expositiu comissariat, activitats culturals i tallers artístics, xerrades. L’experiència viscuda ha fet que el projecte creixi més enllà de CoEspai i s’han dissenyat productes i projectes per a altres.

El cicle expositiu ens proposa abordar una temàtica que gira al voltant d’una proposta comissarial i es desplegada per diferents artistes.

Catàlegs i llibres d’artista produïts en relació amb els cicles expositius de l’espai 3r Esquerra. Entenent l’edició com un format més de la creació contemporània.

Fruit de la feina a l’espai 3r Esquerra han nascut idees, projectes i productes relacionats amb la cultura i les pràctiques artístiques.

Vols col·laborar en el projecte?


Dossier de patrocini i col·laboració

Poseu-vos en contacte al correu: hola@coespai.com