Programació 2021

 

Projecte en col·laboració amb Robert Garcia Orallo.

Avui es fa més urgent que mai la participació del pensament crític i la creació artística o documental, en uns contextos socials actuals que no poden prescindir de la imatge perquè ja forma part de les seves mateixes estructures. Per això des del 3er Esquerra ens afegim a la necessària reflexió contemporània sobre la imatge fotogràfica. Perquè la imatge és transmissió, és relació i, per tant, és Política en majúscules. Però també perquè les imatges, que són presents arreu, són també susceptibles de ser exposades com a massa completes, imatges carregades d’una força que les converteix en una representació de la realitat dirigida i interessada, sense lloc per a noves maneres de pensar i transformar allò que ens envolta.  

Metaphorai FOTO és un projecte que gira al voltant de la teoria de les imatges i del diàleg que sorgeix amb els que hi treballen. Es tracta d’una implicació amb l’entorn, una proposta de recerca que vol reconèixer l’exigència de parlar sobre la nostra relació amb les imatges. És per això que l’objecte d’estudi d’aquest projecte serà la fotografia.

Metaphorai FOTO es construeix a partir de la premissa que la creació fotogràfica es un element impulsor per a la recerca. És a dir, el projecte pretén estudiar el llenguatge visual centrant-se en la imatge fotogràfica a partir del diàleg amb la creació en un sentit ampli, més enllà del que pot ser considerat eminentment artístic. Una relació, per tant, entesa com a objecte de creació del propi projecte i també com a repte, que dialoga des de la teoria de la imatge amb els elements de creació: les obres, els mitjans, els creadors; però també amb aquests mateixos processos de creació.

Aquest projecte té també com a objectiu fer visibles aquests processos des de diferents punts de vista: tècnic, considerant com a fonamentals els elements i suports implicats en la pràctica fotogràfica; comunicatiu, incidint en el significat del procés de creació com a contenidor de significats i implicacions culturals i polítiques indispensables per a entendre la creació fotogràfica com a mitjà de transmissió i d’expressió, i pedagògic, amb l’elaboració de propostes educatives orientades cap a la comprensió de la imatge com a llenguatge per part dels joves.

El 3er Esquerra planteja, doncs, la immersió en el camp de la fotografia amb un projecte de recerca articulat a partir de sis línees fonamentals d’actuació que s’entrecreuen: producció teòrica/filosòfica, creació artística, formació, intercanvi acadèmic i comunitari, i suport a l’art emergent amb programes de residència tant per a creadors com per a joves investigadors de la imatge.

 

 

 

Nom de la residència: “Sense peu de foto”

Artista resident: Carles Palacio

Data d’inici: 16 d’abril 

Instal·lació fotogràfica a través de la qual es produeix un diàleg visual entre el foto periodista Carles Palacio i el 3r Esquerra. 

A més d’una mostra amb un objectiu eminentment expositiu, focalitzat en els processos inherents a la tria d’imatges en el marc del fotoperiodisme, es proposa reflectir en la instal·lació fotogràfica que presentem, l’esperit de l’anàlisi feta a partir de les preguntes que aquests mateixos processos plantegen.

 

 

 

 

 

Nom de la residència: “Sota els marges”

Data d’inici: 19 de juliol

Alberto Polo, fotògraf establert a Barcelona i finalista del Premi de Fotografia de la Fundació Vila Casas, és l’artista convidat com a resident aquests mesos de juliol i agost, dins el projecte Metaphorai PHOTO del 3r Esquerra.

“Sota els marges” és el nom que pren aquesta proposta de residència en què el fotògraf compartirà amb nosaltres el seu projecte “A l’Ombra”: un assaig personal en el qual, a partir del contrast entre l’espai privat i el públic que provoca un simple para-sol de platja, incideix en la naturalesa fragmentària de les imatges per mostrar des d’una mirada crítica i sovint carregada d’humor, la relació que tenim amb l’entorn i la nostra manera d’habitar-lo.

 

 

 

 

Nom de la residència: Per confirmar

Artista resident: Laura Van Severen

Data d’inici: Per confirmar

Laura Van Severen és una fotògrafa nascuda a Ghent (Bèlgica). Graduada de la KASK School of Arts a Bèlgica, la seva obra està centrada en les localitzacions geogràfiques  que van des de paisatges naturals a espais inhabitats i com els humans interactúen o interferèixen amb ella.

Laura viu entre Ghent i Barcelona i actualment estudia disseny gràfic a la Luca School Of Arts Ghent mentre treballa en els seus projectes personals i portant a terme encàrrecs comercials.

 

 

Amb el suport de: