Co–neix #2 Lab 050

Co–neix #2 Lab 050
20 de desembre de 2017 coespai

jeroen© Jeroen

Avui us presentem el Jeroen. Originari dels Països Baixos, es va traslladar a Girona amb la seva parella i el seu fill de quatre anys fa només uns mesos. Jeroen va estudiar economia però la seva fascinació per construir coses (tant amb lego com amb ordinadors) li va fer decidir prendre un altre camí. Sota el nom ‘lab050’, Jeroen desenvolupa llocs web i ofereix serveis d’allotjament i manteniment per als llocs web que crea. Per a Jeroen, és important oferir resultats excel·lents d’una manera poc complicada. Treballa amb empreses petites i mitjanes per avaluar el que és realment important i donar-li forma en plataformes de fàcil ús.

Què et va convèncer per fer les maletes i traslladar-te a Girona?
La decisió de mudar-nos era força impulsiva. Havia estat a Girona abans i m’ha agradat tant l’ambient com el bon temps. Està lluny de Groningen (Paisos baixos), però alhora també prou a prop perquè ens puguin visitar familiars o amics.

T’has trobat amb hàbits estranys o divertits en arribar?
Aquí la gestió del temps és molt diferent. A Holanda, la puntualitat és important. Si fèiem tard en portar el nostre fill a l’escola, la classe ja havia començat. Aquí tot és molt més flexible.

Recentment també hem après sobre la tradició catalana de Nadal de ‘Caga Tio’. Quan vaig tractar d’explicar al meu fill de quatre anys que havia de donar cops de pal a un tronc decorat amb un rostre divertit mentre cantava una cançó per fer-li ‘cagar’ dolços i regals, no podia parar de riure’s.

Què t’agrada més de la teva professió?
M’agrada l’autonomia que ofereix el meu treball. Sempre hi haurà pressió per crear un bon treball, però ara ha de venir des de dins, no per part d’una altra persona que controli el que haig de fer. Has de mantenir-te motivat i això fa que t’agradi encara més la feina. Aquesta llibertat també m’ha permès prendre decisions en la meva vida personal que sinó haguessin sigut impossibles de fer.

Gràcies Jeroen! Per veure els seus projectes feu clic aquí.

 


 

Today we’ll be introducing Jeroen. Originally from The Netherlands he moved to Girona with his partner and four-year old son just a few months ago. Jeroen studied economy but his fascination for building (from lego to treehouses) made him decide to take another path. under the name ‘lab050’, Jeroen develops websites and offers hosting and maintenance services for the websites he creates. For Jeroen it’s important to offer great results in a non-complicated way. He works together with small to medium businesses to asses what is truly important and to shape it into user friendly platforms.

What convinced you to pack your bags and move to Girona?
The decision to move was rather impulsive. We had been to Girona before and liked the vibe as well as the good weather. It’s far away from Groningen, but at the same time also close enough to have family or friends visiting us and to keep in touch with our loved ones.

Did you encounter any strange or funny habits on arriving?
I’ve noticed that time-management is very different here. In The Netherlands punctuality is important. If your kid is too late for school, class has already started. Here everything is much looser.
Recently we’ve also learned about the Catalan Christmas tradition of ‘Caga Tio’. When I tried to explain to my four-year old son that you had to hit a treetrunk decorated with a funny face while singing a song in order to make him ‘shit’ sweets and presents, he couldn’t stop laughing.

What do you like most about your profession?
I like the autonomy that my work offers. There is always pressure to create good work, but now it needs to come from inside, not from someone else commanding what you must do. You have to keep yourself motivated and it makes you like what you do even more. This freedom also allowed me to make certain choices concerning my personal life.

Thank You Jeroen! To learn more about his projects, click here.