Concreto de MawatreS

Concreto de MawatreS
29 de setembre de 2015 admin

Els treballs de MawatreS versen sobre un context determinat, abordant-lo des de la història, la memòria o els elements i símbols que articulen un imaginari col·lectiu compartit. “Concreto” és un projecte format per una sèrie de dibuixos realitzats amb diferents tipus de ciment que indaguen sobre la idea de monument i sobre l’imaginari que al seu voltant es configura. El monument, entès com a aquella obra edificada o construïda per perpetuar el record d’un personatge o per commemorar uns fets determinats, reforça i, al mateix temps, simbolitza el discurs que emergeix des del poder.
Els dibuixos se centren en presentar situacions eqüestres i la seva jerarquia, la llei de seguretat que les empara, però, també, els símbols paral·lels que deriven de l’existència d’aquests elements en un espai públic determinat -accions iconoclastes diverses com pintades…- i que en modifiquen la seva aparença.
El projecte s’apropia d’aquesta simbologia concreta amb la voluntat de, malgrat el material emprat, desproveir-la de la seva pròpia càrrega i alliberar-la del pes que exerceix sobre el nostre imaginari col·lectiu.

MawatreS / Juan Pablo Ordúñez (Madrid, 1986) viu i treballa a Bilbao. Els seus treballs s’emmarquen en una línia d’investigació al voltant dels símbols que configuren un imaginari col·lectiu concret explorant la capacitat de les intervencions artístiques a l’hora de reconfigurar-los i transgredir-los.
Llicenciat en Belles Arts i Màster d’Investigació i Creació Artística per la Universitat del País Basc. Ha rebut diversos premis, entre els quals destaca el Propuestas Vegap pel projecte Sant Romà de Sau, i ha estat artista resident en el MA Studio de Beijing (Xina, 2011), a la Fundación BilbaoArte (2013 i 2014) i a la East Street Arts de Leeds (Regne Unit, 2015). Actualment és professor convidat al Màster d’Art Tecnològic i Performatiu de la Universitat del País Basc i coordina, des de l’any 2012, el cicle d’intervencions artístiques al Puente de Deusto.

Activitats vinculades a l’exposició:

09/10/2015- Conversa oberta amb MawatreS
27/10/2015 – Taller “Concreta la mosca”

Podeu visitar l’exposició fins al 29 d’octubre