Startups i empreses fundades per dones

Startups i empreses fundades per dones
19 de novembre de 2020 coespai
coworker a coespai

Avui és el Dia Internacional de la dona emprenedora, per aquest motiu, volen donar-vos unes quantes dades que creiem que poden ser d’interés:

  • Les empreses de propietat femenina representen el 28% dels establiments comercials. Les empreses petites i mitjanes de propietat femenina solen ser més petites que les seves contraparts masculines i, per tant, donen feina a menys treballadors: 18-19 de mitjana enfront de 21-22 a les pimes de propietat masculina.
  • Al món, només una de cada 3 empreses són propietat de dones. La participació femenina a la propietat de les empreses es relaciona de manera positiva amb el nivell d’ingressos dels països.
  • Si a més, tenim en compte que l’accés al crèdit, préstecs e inversors és molt més difícil a les empreses on una dona és la fundadora, iniciar una activitat per compte propi esdevé un esforç gairebé titànic.
  • També va amb relació al fet que les dones tenen més dificultats per accedir a comptes i serveis financers que els homes. 
  • Aquesta exclusió financera determina, moltes vegades, accedir al capital inicial per obrir una empresa, per fer operacions o bé, per ampliar els seus negocis. 
  • Sabem que la dada que només el 40% dels negocis aconsegueixen mantenir-se després 5 anys, veiem que l’estadística no és gaire esperançadora.

Per donar una visió més positiva, les empreses fundades liderades per dones són més eficients financerament parlant i aconsegueixen en gran manera una rendibilitat de la inversió superior.

 

(Font : Portal de dades sobre gènere del Banc Mundial)