II Edició Beca Espai

II Edició Beca Espai
4 de novembre de 2016 coespai

CoEspai convoca per segon any consecutiu la Beca Espai, destinada a persones vinculades al món de la creació contemporània. Amb la concessió d’aquesta beca, CoEspai pretén contribuir a la producció i difusió de projectes creatius i consolidar nous models de suport a la creació i exhibició de les pràctiques artístiques contemporànies a Girona.

La beca consisteix en la cessió d’un espai de creació a “Les Golfes” per a la producció d’un projecte que finalment s’acabarà materialitzant en una exposició a l’espai 3er Esquerra, que tindrà lloc durant el primer semestre de 2017.

Enguany, aquesta convocatòria compta amb el suport dels ajuts Kreas de l’Ajuntament de Girona i, a banda de la cessió de l’espai i de l’exposició del projecte resultant de la residència, incorporem una dotació de 150 € en concepte d’honoraris, fins a un màxim de 500 € per a la producció del projecte expositiu i l’edició d’una publicació en consonància amb el projecte presentat.

L’elecció dels artistes participants es realitzarà de conformitat amb les disposicions establertes en la present convocatòria i que es concreta en les següents bases que us podeu descarregar.

Bases Beca Espai (català)

CoEspai convoca por segundo año consecutivo la Beca Espai, destinada a personas vinculadas al mundo de la creación contemporánea. Con la concesión de esta beca, CoEspai pretende contribuir a la producción y difusión de proyectos creativos y consolidar nuevos modelos de apoyo a la creación y exhibición de las prácticas artísticas contemporáneas en Girona.

La beca consiste en la cesión de un espacio de creación, en “Las Golfes” para la producción de un proyecto que finalmente se acabará materializando en una exposición en el Espai 3er Esquerra, que tendrá lugar durante el primer semestre de 2017.

Este año, la convocatoria cuenta con el apoyo de las ayudas Kreas del Ayuntamiento de Girona y, además de la cesión del espacio y de la exposición del proyecto resultante de la residencia, añadimos una dotación de 150 € en concepto de honorarios, hasta un máximo de 500 € para la producción del proyecto expositivo y la edición de una publicación en consonancia con el proyecto presentado.

La elección de los artistas participantes se realizará de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente convocatoria y que se concreta en las siguientes bases que os podéis descargar.

Bases Beca Espai (castellano)