Paisaje con silla azul de Montserrat Rodríguez aka nyx10110

Paisaje con silla azul de Montserrat Rodríguez aka nyx10110
9 de desembre de 2015 admin

El projecte “Paisaje con silla azul. Variaciones” de Montserrat Rodríguez aka nyx10110 és un treball en procés que pren el paisatge del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter com a marc d’intervenció artística i una cadira blava com a leitmotiv, com a element que es repeteix i que podem establir com a fil conductor de la seva obra.

Paisaje con silla azul. Variaciones es concreta en una sèrie de fotografies, documents, vídeos i registres sonors, acumulats al llarg dels darrers quatre anys, amb la fi nalitat de posar en evidència la relació que l’individu estableix amb el seu entorn més immediat i les conseqüències de la seva interacció amb el territori.

L’artista proposa una aproximació al territori equilibrant metodologies diverses provinents de la geografi a i de les pràctiques artístiques. D’aquesta manera, el seu treball conjuga, d’una banda, la cartografi a com a sistema de representació i projecció sobre un mapa, que serveix a l’artista per abordar un territori que en cap cas li és aliè, i una metodologia vinculada a la psicogeografi a, que li permet incorporar les emocions a les formes de veure i experimentar el territori. Al mateix temps, però, tot aquest material es pot llegir com una cartografia de la seva pròpia deriva creativa, com a documentació del procés propi de creació artística.

Montserrat Rodríguez aka nyx10110 és geògrafa i artista multidisciplinària. Els seus treballs transiten per disciplines diverses com la fotografia, la performance, el videoart i l’art sonor, combinant art, ciència i noves tecnologies. La relació personal que estableix amb el seu entorn es formalitza en uns projectes que proposen una refl exió crítica envers el creixement econòmic actual i que intercedeixen a favor de la idea d’una ecologia i d’una sostenibilitat alternatives.

Podeu visitar l’exposició fins al 17 de desembre