Premsa

PREMSA

Aquest és un breu recull de totes aquelles mencions i aparicions de CoEspai Girona en la premsa escrita i els mitjans audiovisuals.

RÀDIO

TELEVISIÓ