Descobreix la solució pel teletreball

Descobreix la solució pel teletreball
15 de gener de 2021 coespai
word coespai campus

El Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, que regula el treball a distància estableix les diferències entre treball a distància, teletreball i treball presencial. Segons aquest Reial decret, el treball a distància és aquella forma d’organització o de realització de l’activitat laboral que es presta al domicili de la persona treballadora o al lloc que ha escollit per fer tota o part de la jornada laboral. El teletreball és aquell que es fa a distància per mitjans informàtics, telemàtics i de telecomunicació. El presencial és aquell que es desenvolupa al centre de treball o al lloc determinat per l’empresa.

El treball a distància serà voluntari per a totes dues parts (treballador i empresa) i serà reversible en qualsevol moment.

Ha d’incloure la compensació pertinent per al treballador pel que fa a despeses i també un inventari dels mitjans, equipaments i eines que demana el desenvolupament d’aquest treball a distància.

Una bona opció són els espais de cotreball, ja que permeten al treballador d’estar en un espai adequat, amb un mobiliari ergonòmic adient per al desenvolupament de la seva feina i amb les eines necessàries per fer videoconferencies, reunions virtuals i accés a impressora, sense que l’empresa es vegi obligada a tirar endavant cap inversió. En aquests espais s’incrementa la motivació i la conciliació dels professionals que treballin a distància, alhora que els treballadors poden connectar amb la cultura corporativa de l’empresa.

En el cas de CoEspai, oferim la possibilitat de contractar el “Tiquet teletreball” que permet 10 dies de taula de treball o bé 10 hores de sales de reunions. 

El Tiquet teletreball és:
 
– Un servei tot inclòs que permet a teletreballar per 10 € al día
– Una tarifa flexible, en la que només pagues per la utilització del servei
– Accés a un espai de treball amb totes les garanties de seguretat i uns protocols de bones pràctiques enfront la COVID-19.
– Total seguretat ja que podem crear una VPN en exclusiva i que us permeti treballar amb les màximes garanties.
 

Necessiteu parking? Des de CoEspai gestionem el lloguer de la plaça de parking per dies i per hores tant si utilitzeu el tiquet per treballar com per reunir-vos.I tot això en un espai de treball ben comunicat i al bell mig del centre de Girona.

 

Pots venir a provar gratis un día! Contacta amb nosaltres a hola@coespai.com per reservar el teu dia i hora